FLUID ANALYSIS

Fluid Intellingece tarjoaa täyden valikoiman öljyanalyysejä eri kohteille. Öljyanalyysien avulla voidaan mm. arvioida öljyn suorituskykyä, sen käyttökelpoista elinkaarta ja tarvittaessa puuttua koneikkojen käyttövarmuuteen liittyviin ongelmiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.


ÖLJYANALYYSIT

Fluid Intelligencen öljyanalyysit suunnitellaan asiakkaan kanssa tukemaan asiakkaan kunnossapitostrategioita ja tarpeita:

• Vuotuiset perusanalyysit halutulla laajuudella

• Yllättävän käyttöhäiriön ja juurisyyn selvitykset

• Tukemaan ulkopuolisten toimijoiden palveluiden laadunhallintaa

• Öljyjen suorituskyvyn ylläpidon tueksi

Fluid Monitoring

ANALYYSITYYPIT

Fluid Intelligencen öljyanalyysit ovat saatavissa seuraaville öljyille:

  1. Turbiiniöljy

  2. Hydrauli- ja voiteluöljy

  3. Vaihteistoöljy

  4. Muuntajaöljy

  5. Lämmönsiirtoöljy

  6. Moottoriöljy


ASDF


ASDF


REQUEST A QUOTE >>

LEAVE YOUR CONTACT DETAILS >>