04.08.2016

Kiertotalous

Kiertotalous on enemmän kuin tekniikkaa

Kiertotalous tarkoittaa materiaalien ja resurssien hyötykäyttöä tavalla, jossa ehkäistään jätteiden syntyminen tuotannollisissa prosesseissa tai hyödynnetään jätteet raaka-aineina. Kiertotalouden käytännön edellytyksenä on materiaalien ja resurssien tehokas käyttö, joka edellyttää että jokaisen resurssin käyttöön on käsillä aina paras syväosaaminen. Kiertotalous edellyttää myös hyvää yhteistyötä ja arvoketjuja, joissa on Suomessa perinteisesti ollut hyvä osaaminen, joten esimerkiksi Teknologiateollisuus uskoo kiertotalouden valtavaan potentiaaliin.

Sitran Kiertotalous -ohjelman kotisivuilla on koostettu useita esimerkkejä miten materiaalien ja resurssien tehostettua käyttö luo uusia liiketoiminta mahdollisuuksia eri toimijoille ja jopa uusia liiketoiminta-aloja. Uudet liiketoiminta-alat ovat entisiä malleja mullistavia ja ennen kaikkea innovatiivisesti uusia teknisiä ratkaisuja, hyödyntäen ennen kaikkea yhä parempaa osaamista ja tehokkaampia liiketoimintamalleja.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit esitettynä Valtioneuvoston raportissa Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö, ohjauskeinot ja mallinnetut vaikutukset vuoteen 2030 (Seppälä & Al, 2016. s. 18)

Markkinaehtoinen kiertotalous edellyttää uusi liiketoimintamalleja

Huolimatta että kiertotalous termin käyttöön liittyy paljon epärealistisia odotuksia ja jopa väärinkäyttöä, resurssien tehokkaampi käyttö voidaan ajatella myös viittaavan liiketoiminnassa tuttuun toiminnan jatkuvaan parantamiseen (Lean) ja kulujen jatkuvaan karsintaan.

Yleisesti Suomessa ja maailmalla ilmapiirin voidaan tulkita tukevan voimakkaasti kiertotaloutta ja siihen liittyvää ympäristötietoisuutta monella eri tapaa. Valtion tukitoimet ovat useissa maissa jo johtaneet ongelmallisiin tilanteisiin tukitoimien aiheuttaessa markkinahäiriöitä ja jopa perinteisten yhteiskunnalle välttämättömien toimintojen massiiviseen tukemiseen saatavuuden takaamiseksi.

Kasvu syntyy oppimisesta, ei kulutuksesta!

Kasvu syntyy oppimisesta, ei kulutuksesta!

Kiertotalous toteutetaan kestävästi vain kehittämällä liiketoimintamalleja, jotka markkinaehtoisesti tuottavat hyötyä sekä asiakkaille että tuottajille. Esimerkiksi perinteiset raaka-aineen tuotantomenetelmät käyttö- ja ulkoiskustannuksineen voivat olla kierrätystä kalliimpia mutta ulkoiskustannuksia harvoin osataan sisällyttää raaka-aineen käytön kustannuksiin, jolloin loppukäyttäjät rationaalisesti mutta virheellisesti päätyvät tehottomiin ratkaisuihin.

Kiertotalous konseptin taustalle kätkeytyy uusi teollinen vallankumous INDUSTRY 4.0, ennen näkemättömän vastuullinen liiketoiminta ja KIERRÄTYS 2.0. Näiden konseptien kautta kiertotalouden todellinen ja käytännönläheinen, jopa vallankumoukseksi nimitettävä, muutos konkretisoituu.

Fluid Intelligence tuottaa säästöjä

Fluid Intelligence Oy auttaa asiakkaitaan säästämään kustannuksissaan ja vähentämään resurssiensa tuhlausta luonnollisella tavalla. Samalla asiakkaille tuotetaan ratkaisu, joilla heillä on yhä paremmin tieto omien prosessiensa väliaineiden ja järjestelmien kunnosta.

Lue lisää Ratkaisuistamme

Lue lisää Asiakkaistamme

Lue lisää Meistä


Rekisteröidy uutiskirjeen saajaksi

Please wait...

Thank you for signing up!