17.08.2016

Oil Condition Monitoring

Jo pitkään on ymmärretty voimansiirto-, voitelu-, eristys- ja lämmönsiirtoöljyn luonne laitteistojen kunnonvalvonnan työkaluna. Käytössä olevaan öljyyn jää merkkejä koneikon kulumisesta ja mahdollisista käyttövirheistä ja näitä merkkejä on öljyn kunnonseurannalla pyritty tulkitsemaan.

Epäpuhtauksien tunnistaminen on seurannan tärkeimpiä seikkoja!

Epäpuhtauksien tunnistaminen on seurannan tärkeimpiä yksittäisiä osa-alueita!

Öljyn kunnonseurannalla voi ammattitaitoinen ennakkohuoltoa tekevät henkilöstö parantaa käyttövarmuutta, alentaa kunnossapitokustannuksia ja esimerkiksi pidentää huoltovälejä jatkuvalla kunnossapidolla. Hyvien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osaamista oikean laajuisen öljyn kunnonseurannan menetelmissä, oikean tulkinnan tekemistä ja oikein asetettuja tavoitteita.

Seuranta jaetaan yleensä kahteen yhtä tärkeään osioon: öljyn puhtauden seurantaan ja öljyn kemiallisen kunnon seurantaan. Epäpuhtaudet öljyssä kuluttavat järjestelmiä, aiheuttavat käyttöhäiriöitä ja laiterikkoja sekä lyhentävät öljyn käyttöikää.

Puhtauden seuranta

Kuituja 0,8 membranisuodatinkalvolla mikroskooppitarkastelussa.

Kuituja 0,8 membranisuodatinkalvolla mikroskooppitarkastelussa. Mikroskoopilla voidaan tunnistaa eri epäpuhtaudet ja päätellä kohteen kunnosta tarkemmin kuin pelkillä numeroilla.

Puhtauden seurannalla voidaan havaita öljyssä olevat epäpuhtaudet ja määrittää myös niiden alkuperä. Tällöin voidaan puuttua epäpuhtauksien syntyyn esimerkiksi parantamalla ilmansuodatusta, ehkäisemällä vuodot prosesseista tai muilla tavoin. Puhtauden valvonnalla havaitaan myös öljyn vanhentumistuotteet, joten öljyn vanhentumiseen voidaan puuttua ennakoivasti.

Oikein valittu seurantatiheys ja -menetelmä mahdollistavat käyttöhäiriöiden vähentämisen, ennakoivan öljyn kunnonhuollon ja laitteistojen käyttöiän pidentämisen. Säästöt ovat ilmeisiä kun kunnossapitomäärä optimoituu, se voidaan suunnitella tehtävän normaalityöajan puitteissa ja laitteistohankintoihin voidaan varautua ennakkoon.

Tarjoamme puhtauden valvontaan

  • etäkäyttöisen online seurantalaitteiston
  • etäkäyttöisen online hiukkaslaskentalaitteiston
  • näytepohjaisen aikaperusteisen seurannan

Puhtauden seuranta voidaan tarjotaan kokonaisuutena tai tarvittaessa tehtävänä yhdelle yksittäiselle kohteelle. Kaikissa seurantamenetelmissä sovelletaan kansainvälisiä standardeja.

Yhteydenotto

Mikäli seuranta ratkaisut kiinnostavat teitä, ottakaa yhteyttä Mikko Oksanen, puh. 0503086554 tai etunimi.sukunimi(a)fluidintelligence.fi


Öljyn kemiallisen kunnon seuranta

Öljyn kemiallisen koostumuksen seurannan avulla voidaan määrittää öljyn elinkaareen vaikuttavia tarkkoja koostumuspitoisuuksia, tehdä tarkentavia analyysejä käyttöiästä ja määritellä öljyn käytettävyys kohteessa.

Laitteistovalmistaja määrittelee käytettävälle öljyille tärkeimmät ominaisuudet kuten viskositeetin, enimmäiskosteuspitoisuuden, ilman erottumisajan tai vaikkapa hapettumisen keston. Myös muita arvoja saatetaan määrittää.

Olennaista seurattavien arvojen määrittämisessä on että niiden perusteella voidaan

  • varmistaa öljyn käyttökelpoisuus kohteessa (viskositeetti, vesipitoisuus, ilman erotusaika)
  • tarkastella öljyn elinkaareen vaikuttavia seikkoja
  • tarvittaessa antaa mahdollisuuden puuttua järjestelmän ja öljyn kuntoon vaikuttaviin tekijöihin ennakoivasti

Yleisimmille kohteille olemme määritelleet perusanalyysit mutta käytännössä eri kohteille tulisi määritellä juuri näihin kohteisiin räätälöidyt laajuudet kriittisten ongelmien havaitsemiseksi.

Tarjoamiamme yleisiä laajuuksia voit tarkastella täältä.

Olemme osa kansainvälistä asiantuntijoiden verkostoa, jolloin haastavammatkin öljyt ja haasteet näiden käytössä ovat mahdollista ratkaista. Kaikissa analyysimenetelmissä sovelletaan kansainvälisiä standardeja.

Yhteydenotto

Mikäli seuranta ratkaisut kiinnostavat teitä, ottakaa yhteyttä Mikko Oksanen, puh. 0503086554 tai etunimi.sukunimi(a)fluidintelligence.fi


Osana kokonaisuuttaÖljyn kunnonseuranta palvelee asiakasta tehokkaimmin kun se on yhdistettynä strategiseen ennakoivaan kunnonvalvontaan, jolloin kunnonseurannan tehostustoimia, esimerkiksi säästetyt työtunnit, vähennetyt öljyostotonnit ja parantunut käyttövarmuus, voidaan seurata kunnonseurannan tuottoina ja niiden perusteella voidaan arvioida kunnonseurannan onnistuminen.

Suosittelemme aina asiakkaallemme ottamaan käyttöön tehokkain ja yksinkertaisin kokonaisratkaisu öljyleasing, jotta kaikki öljyn kunnonseurannan hyödyt voidaan todentaa tehokkaasti.

Lue lisää Kuntolausunnoisamme ja niiden laajuuksista

Lue lisää Öljyleasing kokonaisratkaisuista täältä.

Lue lisää Ratkaisuistamme

Lisätietoja

Mikäli seuranta ratkaisut kiinnostavat teitä, ottakaa yhteyttä Mikko Oksanen, puh. 0503086554 tai etunimi.sukunimi(a)fluidintelligence.fi


Rekisteröidy uutiskirjeen saajaksi

Please wait...

Thank you for signing up!