17.08.2016

Oil Leasing

Tehdas

ÖLJYLEASING ON KOKONAISRATKAISU

Öljyleasing palvelussa tarjoamme Teille voimansiirto-, voitelu-, eristys- ja lämmönsiirtoöljyn palveluna kiinteään sopimushintaan yhdessä sovittuun palvelutasoon.

Öljyleasing on uusi kiertotaloutta tukeva tapa käyttää öljyä.

Öljyleasing takaa Teille että tarvitsemanne öljy täyttää voimansiirron, voitelun, eristyksen ja lämmönsiirron tekniset ja toiminnalliset vaatimukset jatkuvasti. Etu on merkittävä verrattuna tavanomaiseen käyttömetodiin, joka lupaa todennäköisesti ominaisuuksien vastaavan tuotteen yleisiä arvoja.

Öljyleasing on asiakkaalle edullinen tapa hankkia tarvitsemansa öljy, koska tällöin öljyn kustannus perustuu öljyn tuottamaan hyötyyn eikä kulutettujen öljykilojen määrään ja hintaan. Eturistiriidat eri kaikkien eri öljyn kanssa tekemisissä olevien palvelutuottajien kanssa poistuvat ostajien pöydältä kokonaan ja taloudelliset ja toiminnalliset säästöt kumuloituvat.

Sisältäessään myös tarvittavan seurannan ja kunnossapidon, ei eturistiriitoja synny huoltotöiden määrän tuottajien kanssa puhumattakaan öljyn tuottajien tai öljyn analysoijien kanssa.

Säiliönpohja

Mitä öljyleasing ratkaisuun sisältyy

Öljy

Öljyleasing on öljytoimittaja vapaa ja siihen kelpaa kaikki voimansiirto-, voitelu-, eristys- ja lämmönsiirtoöljynä käytettävät tuotteet.

Öljyn valinnassa suosittelemme neuvottelemaan laitteistovalmistajan sekä eri öljytoimittajien kanssa. Öljyleasing on saatavilla kaikille öljyvalmistajille ja yleisimmille öljytyypeille.

Öljyn ostamisessa autamme tarvittaessa kriittisten ominaisuuksien määrittelyssä ennakoivasti välttääksemme resurssien hukkausta jatkossa.

Jatkuva etäseuranta

Koska takaamme öljyn soveltuvan kunnon jatkuvasti, seuraamme öljyn kuntoa myös jatkuvasti. Sovitun mukaan asiakkaallamme on jatkuva tieto öljyn kunnosta ja poikkeamiin voidaan puuttua välittömästi.

Nopea puuttuminen ongelmatilanteisiin ehkäisee ongelmien eskaloitumista vakaviksi laitteistorikoiksi ja tuotantohäiriöiksi.

Öljyn etäseurannan laajuus voidaan erikseen sopia jokaiselle asiakkaalle soveltuvalla tarkkuudella tehtäväksi.

Lue lisää Etäseurantaratkaisuistamme

Säännöllinen öljyn kunnonseuranta

Säännöllisen öljyn kunnonseurannan avulla voidaan valvoa että öljyn kunto pysyy laitteiston edellyttämällä tasolla jatkuvasti ja että kunnon heikkenemiseen voidaan puuttua ajoissa.

Kunnonseuranta sisältyy kokonaishintaan ja toteutetaan aina siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä että voidaan toteuttaa öljyleasingin ydinpalvelulupaus: öljy on jatkuvasti käyttökunnossa.

Lue lisää Öljyn kunnonseurantapalveluistamme

Öljyn kunnossapito, öljyn vaihdot ja tarvittavat huuhtelut

Öljyleasing sopimukseen sisältyy mukaan öljyn kunnossapito, tarvittaessa öljyn lisäykset ja öljyn vaihdot ja huuhtelut.

Ratkaisun tuottajalle olennaisimpia tuottoja syntyy jatkuvasti optimitasolla käytettävästä öljyn kunnossapitoon tarvittavista ratkaisuista. Toteuttaakseen ydinpalvelulupauksensa toimittajan on jatkuvasti kehityttävä ja optimoitava kunnossapitotoimenpiteet seurantaan perustuen.

Lue lisää Öljyjärjestelmien huuhtelu- ja puhdistusratkaisuistamme


Mihin kohteisiin öljyleasing soveltuu?

Öljyleasing soveltuu kaikkiin voimansiirto-, voitelu-, eristys- ja lämmönsiirtoöljy kohteisiin, jotka ovat tuotannolle riittävän kriittisiä ja merkittäviä. Kriittisyys voi tarkoittaa tärkeyttä tuotannolle tai erittäin kovaa vaatimustasoa öljyn ominaisuuksille.

Hyviä esimerkkejä soveltuvista kohteista on suuret teollisuusvaihteet, hydrauliikat, turbiiniöljyt, puristimet ja työstökoneet.

Aina ennen öljyleasingratkaisun käyttöönottoa, kohteille tehdään erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltu auditointi.

Lue lisää yleisistä Auditointipalveluistamme.

Öljyleasing edut ovat merkittävät

Epäpuhtauksien tunnistaminen on öljyn kunnossapidon perusta!

Epäpuhtauksien tunnistaminen on öljyn kunnossapidon perusta!

Öljyleasing ratkaisun laajat edut koostuvat taloudellisista säästöistä, toimintavarmuuden parantumisesta, asiakkaalle syntyvästä mahdollisuudesta keskittyä omaan ydintoimintaansa ja myös ekologisista resurssiensäästöistä.

Öljyleasing ratkaisun kannattavuus meille palvelun tarjoajana perustuu siihen että olemme vastuullinen ja intressiristiriidoista vapaa palveluntarjoaja. Meidän tuloksemme maksimoituu kun asiakkaamme saa jatkuvasti häiriöttömän käytön laitteistoilleen. Tehdäksemme tulosta meidän ei tarvitse myydä enemmän kiloja, kappaleita tai työtunteja. Tällöin säästyy sekä asiakkaamme että meidän rahat.

Lue lisää toimintamme vastuullisuudesta.

Miten lasken öljyleasing soveltuvuuden itselleni?

Käytännössä öljyleasing soveltuu asiakkaille, joiden laskennallinen vuotuinen öljyn kulutus on merkittävä tai öljyä käytetään prosessille kriittisissä kohteissa. Mikäli asiakkaan käyttämä öljy on erikoisöljyä, synteettistä öljyä tai kemiallista öljyä, soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Öljyleasing ratkaisun käyttöönotossa asiakkaan käyttämä öljy ostetaan uutena tai käytettynä elinkaaren mukaisella hinnalla.

Öljyleasing sopimuksessa mm.:

  • laaditaan jokaiselle kohteelle oma käyttösuunnitelma
  • tarkennetaan laitteiston öljyn ominaisuuksien vaatimukset
  • sovitaan seurantatiheys laboratorio ja etäseurannan kautta
  • sovitaan käytänteet kohteen tarvittavasta hätähuollosta tai öljyn lisäyksestä poikkeustilanteissa
  • vuotuiset huoltotoimenpiteet, revisiot ja tässä yhteydessä tehtävien huoltotoimien järjestelyistä
  • otetaan muut käyttöön liittyvät tekijät

Öljyleasing soveltuu asiakkaalle, joka haluaa taattoja tuloksia ja kehittää pitkäjännitteisesti toimintaansa!


Ota käyttöön tehokkain ja innovatiivisin tapa käyttää öljyä!

Parhaimman ja asiakkaallemme tehokkaimman ratkaisun tarjoaa öljyleasing, jolla voidaan ottaa koko ratkaisukokonaisuutemme käyttöön tehokkaasti ja ilman intressiristiriitoja.

Lue lisää muista Ratkaisuistamme.

Lue lisää Meistä.

Yhteydenotto

Mikäli etäseurantaratkaisut kiinnostavat teitä, ottakaa yhteyttä Mikko Oksanen, puh. 0503086554 tai etunimi.sukunimi(a)fluidintelligence.fi


Yhteistyöllä kehitymme yhdessä!

Kehitämme jatkuvasti palveluamme ja osaamistamme!

Kehitämme jatkuvasti palveluamme ja osaamistamme!


Rekisteröidy uutiskirjeen saajaksi

Please wait...

Thank you for signing up!