24.01.2017

Etävalvonta

Etävalvonta mahdollistaa öljyn kunnon ylläpidon

Fluid Intelligencen tarjoama etävalvontaratkaisu mahdollistaa öljyn kunnon laaja-alaisen seurannan ja heikkenevään kehitykseen puuttumisen ajoissa. Etävalvonnalla voidaan toteuttaa proaktiivinen käynnin varmistus, joka mahdollistaa laitteiston käyttövarmuuden nostamisen uudelle tasolle.

Etävalvonnan periaatteet

Öljyn kunnon etävalvonta tuottaa käyttäjälleen jatkuvan tiedon sekä kohteen öljyn kunnosta että laitteiston öljyä käyttävien komponenttien kunnosta. Etävalvonnassa havaitaan heikot signaalit muutoksista ja havainto mahdollistaa puuttumisen kustannustehokkaasti ongelmiin ennen niiden eskaloitumista vakaviksi käyttöhäiriöksi ja laiterikoiksi.

Etävalvontaa voidaan hyödyntää useiden eri koneikkotyyppien kunnon valvontaan. Etävalvonnan OQS ratkaisua voidaan soveltaa mm. vaihteiden, keskusvoitelun, hydrauliikkojen, eristysöljyjen tai vaikkapa perä- tai moottoriöljyjen kunnon valvontaan. Poikkeuksellisesti etävalvonnan sensorilla ei ole viskositeetti rajoitteita ja se toimii tavanomaisessa käyttölämpötilassa.

Etävalvonnassa seurataan öljyn kunnon kehittymistrendiä, jonka poikkeamiin peruslinjasta puututaan välittömästi organisaation valitseman kunnossapitostrategian mukaisesti.

Etävalvonnan järjestelmäarkkitehtuuri

ScreenHunter_59 Aug. 15 13.42

Järjestelmäarkkitehtuuri perustuu tunnettuihin ja luotettaviksi todettuihin ratkaisuihin. Järjestelmä on joustava ja sitä voidaan muokata aina kullloisenkin tarpeen mukaan.

Joustava toteutus arkkitehtuuri sallii myös järjestelmän toteuttamisen paikallisen tiedonsiirron kautta jolloin kytkentä laitteiston omaan valvontajärjestelmään on yksinkertaista ja helppoa.

Mitä etävalvonnalla valvotaan?

Öljyn kunnon etävalvonnalla valvotaan öljyn kunnon kehitystä pitkällä aikavälillä. Öljyllä, olipa se hydrauli-, voitelu-, eristys- tai lämmönsiirtoöljyä, on aina tietty kemiallis-fysikaalinen koostumus, joka ilman toimenpiteitä muuttuu käytössä. Tätä muutosta usein kuvataan öljyn vaihtovälin täyttymisenä mutta käytännössä se voidaan yksilöidä öljyn kemiallisen muutoksen ja epäpuhtauksien kertymisen avulla. Etävalvonnalla seurataan juurisyitä, jotka eskaloituessaan näkyvät mm. viskositeetin muutoksena.

Etävalvonta mahdollistaa öljyä hyödyntävien koneikkojen valvonnan ja kunnon ylläpidon proaktiivisella strategialla. Öljyn antama tieto voidaan yhdistää käytön tietoon, jolloin esimerkiksi poikkeuksien juurisyiden etsintä helpottuu ja niihin puuttuminen voidaan tehdä ajoissa.

Etävalvonnalla tuetaan valittua strategiaa, joka saattaa kohteista riippuen olla öljyä ja laitteistoa ylläpitävää tai pelkästään laitteiston elinkaarta seuraavaa.

Etävalvonnan soveltaminen

Yksinkertaistaaksemme öljyn kunnon etävalvonnan käyttöönottoa, olemme määritelleet kolme perusstrategiaa hyödyntää öljyn kunnon etävalvonnan mahdollisuuksia:

FI Basic

Tavoitteena tehostaa nykyistä kunnossapitostrategiaa

 • Valvoa öljyn kuntoa
 • Hälytykset heti muutoksesta
 • Tehdä heti kunnon heikentyessä öljyn vaihto = reaktiivinen tilanne
 • Yhdistelemällä itse dataa käyttödataan ja öljyn todelliseen kuntoon, voidaan kehittää omaa osaamista öljyn kunnossapitoon.
 • Todentaa kolmansille osapuolille öljyn vaihtojen toteuttaminen/huolto-ohjelman noudattaminen

Sisältää

Täydellisen valvontapaketin kullekin kohteelle sisältäen TANDELTA sensorin ohjeistuksineen. Asiakas seuraa etävalvonnan tuottamaa tietoa oman tai meidän järjestelmämme kautta. Tarvittaessa data ladataan erikseen analysoitavaksi asiakkaan omaan käyttöön. Dataa analysoidaan tarvittaessa.

Yksinkertaista ja helppoa

+ Organisaatiolle kevyt tapa kehittää omaa seurantapalvelua
+ Matalat alkuinvestoinnit hyötyjen mahdollistaa hyötyjen todentamisen matalalla riskillä.
+ Antaa laajat mahdollisuudet kehittää omaa liiketoimintaa hyödyntämään etävalvonnan mahdollisuuksia.

FI Quality

Tavoitteena parantaa kunnossapitomenetelmiä ja kunnossapito-ohjelmaa

 • Valvoa öljyn kunnon kehittymistä
 • Mahdollistaa heikentäviin tekijöihin puuttumisen
 • Rakentaa järjestelmästä ennakoiva elementti kunnossapidon tueksi
 • Tarkentaa öljyn vaihtoja ja öljyn vaihtomenetelmiä
 • Parantaa käyttövarmuutta pikkuhiljaa
 • Laskea öljyn käyttökustannuksia
 • Todentaa kolmansille osapuolille laitteiston asianmukainen käyttö.

Sisältää

Etävalvontateknologian:  halutussa laajuudessa sisältäen TANDELTA sensorin ohjeistuksineen ja liittymineen FI Etävalvontajärjestelmään.

Kohdeauditoinnin: Kohteiden ominaisuudet ja vaatimukset auditoidaan yksilöllisesti. Etävalvonta räätälöidään tukemaan kohteen ominaisuuksia ja öljyn kunnon seurannan hyväksikäyttöä. Valvontatietoa käytetään seurantaan ennakoivasti ja kunnossapidon prosessien uudistamista tukien.

Maltillista hyvien käytänteiden edistämistä

+ Syventää organisaation omaa osaamista
+ Hallittu kehitys soveltuu suurillekin organisaatioille
+ Mahdollistaa toiminnalliset säästöt pienillä investoinneilla

FI Pro Quality

Uudistaa öljyn käyttökulttuuri proaktiiviseksi kunnon ylläpidoksi

 • Tarkentaa öljyn kunnon seuraamista ja mahdollistaa öljyn kunnon ylläpito.
 • Puuttua öljyn kuntoa heikentävään ja laitteistoja vaarantavaan kehitykseen proaktiivisesti.
 • Ylläpitää laitteiston käyttökunto jatkuvasti hyvänä.
 • Todentaa kolmansille osapuolille laitteiston asianmukainen käyttö.
 • Laskea kunnossapidon kokonaiskustannuksia.
 • Vähentää öljyn kokonaiskulutusta.

Sisältää

Strateginen kumppanuus: Etävalvonta räätälöidään tukemaan asiakkaan käynnin varmistuksen palveluita.

Etävalvontateknologian:  halutussa laajuudessa sisältäen TANDELTA sensorin ohjeistuksineen ja liittymineen FI Etävalvontajärjestelmään.

Kohdeauditoinnin: Kohteiden ominaisuudet ja vaatimukset auditoidaan yksilöllisesti. Etävalvonta räätälöidään tukemaan kohteen ominaisuuksia ja öljyn kunnon seurannan hyväksikäyttöä.

Jatkuva analysointi: Tietojärjestelmä analysoi jatkuvasti järjestelmän tuottamaa tietoa ja kehittää koko ajan ennustavaa seurantaa yhä tarkemmaksi. Analysoinnissa tarkennetaan käytössä olevia öljyanalyysejä. Lue lisää Öljyn kunnonseuranta ratkaisuistamme.

Uudistaa kunnossapidon käytänteet

+ Organisaatiossa keskitytään koneikkojen kunnon ylläpitoon
+ Mahdollistaa merkittävät säästöt menetelmä kehityksen kautta
+ Antaa mahdollisuuden strategiseen kilpailuetuun


 Miten soveltaa öljyn kunnon etävalvontaa organisaatiossamme?

Öljyn kunnon etävalvontaa voidaan soveltaa hyvin monenlaisiin organisaatioihin ja niiden soveltamiin kunnossapitostrategioihin. Parhaat tulokset saavutetaan kun tunnistetaan oikein organisaation resurssit ja sovitetaan uusien menetelmien hyödyntäminen näiden resurssien puitteisiin.

Parhaat tulokset saavutetaan aina kun koko organisaatio sitoutuu etävalvonnan hyödyntämiseen ja sen antamien mahdollisuuksien käyttöön oman liiketoiminnan tukena.

Lue lisää käytännön esimerkkeistämme miten öljyn kunnon etävalvontaa on sovellettu käytännössä.


Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

Soita  puh. +358 50 308 6554 tai lähetä Sähköpostia


Lisää tarjoamistamme ratkaisuistamme

Parhaimman ja asiakkaallemme tehokkaimman ratkaisun tarjoaa kokonaisratkaisu öljyleasing, jolla voidaan ottaa koko ratkaisukokonaisuutemme käyttöön tehokkaasti.

Lue lisää Öljyleasingratkaisuistamme.

Lue lisää muista Ratkaisuistamme.