05.08.2016

Responsibility

Vastuullisuus, yhteiset intressit ja etumme!

Vastuullisuus mahdollistaa kestävän yhteisen hyvinvoinnin tavoittelua vaarantamatta niin yksilön, organisaatioiden tai ympäristönkään etuja.

Vastuullisuus on liukas termi. Vastuullisuutta on helppo edellyttää muilta mutta jokaisen on omassa toiminnassaan hankalampi tunnistaa vastuullisuutta vaarantavia tai rikkovia seikkoja. Vastuullisuus edellyttääkin älykästä intressien hallintaa yksilöiden, organisaatioiden ja ympäristön välillä – intressiristiriitoja ei saa syntyä!

Vastuullisuus

Meidän kaikkien hyvinvointi lepää yksilöiden, organisaatioidemme ja ympäristömme harteilla. Yhden pettäessä kaikkien hyvinvointimme on vaarassa.

Intressiristiriidat yksilön ja organisaation, yksilön ja ympäristön tai organisaation ja ympäristön välillä vaarantavat kaikkien yhteisen hyvinvoinnin. Pitkällä aikavälillä yksilöitä ei voi pakottaa toimimaan vastoin arvojaan tai etujaan, samoin organisaatioiden on kyettävä tunnistamaan kestävät arvonsa ja etunsa, jotka eivät ole ristiriidassa muiden organisaatioiden, yksilöiden tai ympäristön kanssa.

Yksilöt ja organisaatiot ovat käyneet jo vuosituhansia kamppailuja maapallon joskus varsin vihamielistä ympäristöä vastaan, ja sitä tehdessään ovat ylittäneet jopa itsensä tehden varsinaisia urotekoja. Urotekojen mukana on kuitenkin välillä tehty myös pitkällä ja joskus lyhyellä aikavälillä ympäristöä haittaavia tekoja yksilöiden ja organisaatioiden kilpaillessa sinänsä oikeutetun hyvinvoinnin tavoittelussa.

Intressit ja yhteiset intressit

Eri toimijoiden intressit ja yhteiset intressit eroavat toisistaan!

Yhteistyö perustuu aina yhteisiin tavoitteisiin

Yhteistyö pohjaa luottamukseen ja yhteisiin intresseihin.

Yhteistyö pohjaa luottamukseen ja yhteisiin intresseihin.

Luontokappaleiden yhteistyöstä, symbiooseista, tiedämme ettei hedelmällinen yhteistyö vaadi vapaata tahtoa vaan sopivat olosuhteet ajassa, tavoitteet ja yhteiset intressit. Yksilöiden, organisaatioiden ja ympäristön välinen yhteistyö perustuu aina yhteisiin intresseihin.

Liike-elämässä törmäämme usein risteäviin intresseihin. Ostajalla ja myyjällä on usein käsitetty väärin olevan tuotteen hintaan liittyvä intressiristiriita – ostaja haluaa mahdollisimman halvalla ja myyjä kalliilla. Tällaisella ostajalla on kuitenkin ikävä loppu – tiedämme kaikki miten kuuluisalle tiukalle ostajalle lopulta kävi, Case Nokian matkapuhelimet. Toisaalta maailma on täynnä myyjiä joiden hinnat eivät ole pärjänneet markkinoilla ja tehokkaammat kaupankävijät ovat ottaneet markkinat, Case Mustapörssi.

Hyvin usein liike-elämässä tarvitaan pitkäjännitteistä yhteistyötä, jossa tuotetaan etuja sekä ostajalle että myyjälle. Jakosuhde näiden välillä määräytyy usein kilpailutilanteen mukana – huono kumppani harvoin pärjää pitkällä aika jännitteellä. Organisaation konkurssia voi sopimukseen vedoten ehkäpä vaatia mutta on turhaa pyytää yksilöä kuolemaan tai ympäristöä tuhoutumaan (vaatia oikeutta tuhota ympäristöä omaan sopimukseensa vedoten).

Tulosta syntyy kun intressit ovat selvät

Arvoketju syntyy yksityiskohtien täydentäessä kokonaisuutta.

Arvoketju syntyy yksityiskohtien täydentäessä kokonaisuutta.

Liike-elämässä erityisesti palvelutaloudessa hyvään pitkäjännitteisesti vastuulliseen tulokseen päästään kun eri toimijoiden intressit ovat tunnistettu, ansaintalogiikka on selkeä ja toiminta on avointa ja rehellistä. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, usein epäonnistutaan tunnistamaan omat intressit ja luvattua palvelua ei voida toimittaa. Vaikka organisaatioiden ylätasolla yksilöt vilpittömästi näkevät pitkäjännitteisen yhteistyön hedelmät, alemmilla tasoilla toimintalogiikkaa saattaa hämärtyä ja yksilön oma intressi sotkea tilannetta

Vaikka ulkoistetun työntekijän tulisi toimia ripeästi ja tehdä mahdollisimman vähän töitä sekä tietysti kehittää prosessia mahdollisimman tehokkaaksi, usein oma etu, esimerkiksi tuntipalkka, vaatii ettei työtahti ole liian kova eikä työn helppous liiallista – puhumattakaan innovaatioista jotka poistavat työntarpeen kokonaan!

Palveluratkaisuja tuottavan organisaation ansainnan on perustuttava asiakasyrityksen saamaan hyötyyn. Mikäli ansainta perustuu muuhun kuin hyötyyn, kuten tehtyihin tunteihin tai kulutettuihin kiloihin, syntyy intressiristiriita ansainnan ja asiakkaan edun välille. Yhdenkään asiakkaan ei tulisi ostaa tehtyjä tunteja tai kulutettuja kiloja, paitsi painonvartijoissa.

Fluid Intelligence toteuttaa vastuullisuuteen liiketoiminnassa

Fluid Intelligence tuottaa ratkaisuja asiakkailleen, joilla asiakkaat voivat halutessaan säästää taloudellisia resursseja ja ympäristöresursseja. Fluid Intelligence lupaa ensisijaisesti tarjota aina asiakkailleen pitkällä tähtäimellä kokonaisedullisinta ratkaisuaan.

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää myös muiden yksilöiden, organisaatioiden ja ympäristön etujen huomioimista. Fluid Intelligence on hyvä työnantaja sekä reilu ja rehellinen yhteistyökumppani. Kilpailijoilleen Fluid Intelligence lupaa tehdä parhaamme voittaakksemme heidät sekä laadussa että suhteellisissa kustannuksissa.

Lue lisää

Miten vastuullisuus vaikuttaa arvoketjuihin ja teollisuuteen ja miten kierrätys muuttuu tulevaisuudessa.

Ajankohtaista-blogissamme on viimeisimmät uutisemme.

Lue lisää Ratkaisuistamme

Lue lisää Meistä


Rekisteröidy uutiskirjeen saajaksi

Please wait...

Thank you for signing up!