12.08.2016

Recycling 2.0

Kierrätyksen uudet kuviot

Kierrätys

Kansainvälinen kierrätyssymboli

Kiertotalous ja resurssiviisaus tarkoittaa käytännön toiminnalle pieniä mutta merkittäviä muutoksia. Näitä olemme tehneet jo pikkuhiljaa yksilöinä ja organisaatioina, ja kokonaisuuksista on tullut merkittäviä lopputuloksia ympäristön kannalta. Suomessa kierrätyspaperin osuus on jo 60% paperin raaka-aineesta ja pantillisista pulloista yli 90% kierrätetään. Kierrätys on tehty todella helpoksi ja netistä löytyy mm. Kierrätysinfo palvelu, jossa eri jätteiden lajittelu mahdollisuus ja vastaanottopaikat selviävät nopeasti ja helposti.

Teollisuus on hyödyntänyt kierrätystä edullisempina raaka-aineina, raaka-aineen tehokkaampana käyttönä esimerkiksi maataloudessa, joskus logistiikan helpottumisena ja myös asiakkaiden sitomisena itseensä ja palveluihinsa. Toisaalta perinteisen jätteen kierrätyksen edut ovat olleet rajalliset ja alkavat olla hyödynnetty jo täysimääräisesti.

Kierrätys oli aluksi ideologista kapinaa kulutusta ja taloudellista toimintaa vastaan mutta kehittyi sittemmin resurssien säästämiseen tähtääväksi tehokkaaksi taloutta uudistavaksi elementiksi. Kierrätys on kulkenut pitkän tien marginaalista valtavirtaan ehkä tavalla, jota kaikki, kaikkein vähiten ideologiset kierrättäjät, eivät pystyneet ennakoimaan.

Esimerkiksi elektroniikkajätteen käsittely uudellen raaka-aineiksi, metalleiksi ja hiilivety-yhdisteiksi on vaativa tehtävä.

Esimerkiksi elektroniikkajätteen käsittely uudelleen raaka-aineiksi, metalleiksi ja hiilivety-yhdisteiksi on vaativa tehtävä.

Kiertotaloudessa pyritään ehkäisemään jätteiden synty alunperin, joten kierrätystä joudutaan konseptina ajattelemaan uudelleen. Arvoketjut täytyy ottaa huomioon tuotteita tai palveluita suunniteltaessa ja tuotteen jatkokäyttömahdollisuus pitää olla valmiina jo tuotteen syntyessä. Tällöin kierrätykseen ei jää kuin erittäin haastavia jätteitä, joiden uusiokäyttö vaatii täysin uutta otetta.

Kierrätys 2.0

Kierrätys 2.0 konsepti tarkoittaa syntyvän haastavan kuluttaja- tai teollisuusjätteenkierrätystä uusien innovatiivisten menetelmien avulla. Menetelmät usein vaativat ehkä biologisia tai kemiallisia prosesseja, lämpöä ja aikaa tai uuden teknologian innovatiivista soveltamista. Suomessa yksi esimerkki kemikaalien ja biologian innovatiivisesta toteutuksesta, bioliuotus, on tuttua kaivosyhtiö Talvivaaran (nykyisin Terrafame) käyttämänä menetelmänä erottaa erittäin pieni pitoisuus sinkkiä ja muita metalleja malmista.

Kierrätys 2.0 tulevaisuus

  • Biologiset ja kemialliset prosessit kykenevät erottelemaan uudelleen yhä tarkemmin ja pienempiä pitoisuuksia raaka-aineita yhä haastavammasta jätteestä
  • Lajittelu automatisoituu ja monipuolistuu kun kierrätyksessä hyödynnetään jo aiemmin suunniteltuja arvoketjuja.
  • Keskusjohtoinen jätteiden viranomaishallinta ajattelu muuttuu tarpeettomaksi yritysten ja yksityisten hyödyntäessä jätteitä ennen kuin jätteet muodostuvat.
  • Kierrätys poistuu näyttämöltä ja tilalle astuu tuotteen jatkokäyttö konsepti.
Raaka-aineiden tuotanto on tulevaisuudessa yritysten ja yksityisten tärkeimpiä tulonlähteitä.

Raaka-aineiden tuotanto on tulevaisuudessa yritysten ja yksityisten tärkeimpiä tulonlähteitä.

Toteutuessaan tulevaisuudessa käsite jäte on poistunut ja sillä on merkittäviä vaikutuksia meidän elämäämme. Jonain päivänä ei ole olemassa enää uusioraaka-aineita vaan pelkästään raaka-aineita. Jätteen energia käyttö loppuu, koska ei ole enää jätettä, jota voidaan polttaa.

Kierrätys 2.0 tulee olemaan vastuullisesti toimivan yrityksen tunnusmerkki uudessa kiertotalous yhteiskunnassa, jossa uusi teollinen vallankumous Industry 4.0 muuttaa kaikkia arvoketjuja läpi koko yhteiskunnan tuotantoprosessien.

Lue lisää Ajankohtaista blogistamme miten maailma tulee muuttumaan pienin askelin.

Lue lisää Ratkaisuistamme

Lue lisää Meistä


Rekisteröidy uutiskirjeen saajaksi

Please wait...

Thank you for signing up!