12.08.2016

Industry 4.0

Nyt olemme tilanteessa, jossa helpot pienet askeleet on jo otettu. Tästä lähtien askelten pituus ei pitene mutta niiden vaikeus ja merkittävyys kasvaa.

Teknologisen evoluution seuraavaksi askeleeksi on ennakoitu muodostuvan “smart factory” tai Industry 4.0. Teollisuuden ennakoitu seuraava vallankumous Industry 4.0 tulee muokkaamaan uudelleen tuotantomenetelmiä, teollisiaprosesseja, liiketoimintamalleja ja koko teollista yhteiskuntaa, ja joka tulee olemaan kiertotalouden ytimessä.

Industry 4.0 selitettynä

Industry 4.0 konsepti perustuu jo havaittujen kehityspolkujen täysimääräiseen hyödyntämiseen kaikilla teollisuuden aloilla. Havaittuja yksinkertaistettuja periaatteita ovat:

  • Avoin keskinäinen käytettävyys: laitteet, sensorit ja ihmiset kommunikoivat avoimesti verkon kautta.
  • Tiedon läpinäkyvyys: Sensorien alkuperäinen data on avointa tietojärjestelmille – esimerkiksi sensorien dataa voidaan käyttää tehtaan todellisuuden virtuaalisointiin reaaliajassa.
  • Tekninen avustaminen: 1. Järjestelmät avustavat ihmiskäyttäjää kokoamalla ja visualisoimalla informaation kokonaisuudeksi, jossa käyttäjän on nopea ja helppo tehdä perusteltuja päätöksiä oikeaan tietoon tukeutuen. 2. Tekniset järjestelmät pystyvät suorittamaan epämukavat, yksinkertaiset ja rasittavat sekä vaaralliset työtehtävät ihmiskäyttäjän puolesta.
  • Hajautettu päätöksenteko: Älykkäät laitteet tekevät itsenäisiä päätöksiä ja suorittavat omatoimisesti heille määritettyjä tehtäviä. Vain poikkeuksellisesti ristiriitaiset tavoitteet tai tehtävien päällekäisyysongelmat delegoidaan ylemmälle tasolle.

Hajautetut järjestelmät käyttävät tietoa tehokkaasti hyväkseen ja tekevät automaattisesti oikeita päätöksiä tai tarjoavat ihmiselle kokonaiskuvan annetusta ongelmasta, virtualisoivat tilanteita ja antavat mahdollisuuden johtaa prosesseja uudella tarkkuudella. Integroituminen asiakkaiden ja valmistajien kesken johtaa kaupankäynnin ja logistiikan tehostumiseen mutta myös resurssien käytön tehostumiseen ja kokonaisten arvoketjujen uudelleen muodostumiseen.

Neljännen teollisen vallankumouksen visiona on että mahdollistuu todellinen kiertotalous, jossa arvoketjuista ja uusista liiketoimintamalleista muodostuu kehiä risteävistä kokonaisuuksista. Fyysisille tuotteille on arvoketjuissa suunniteltu jatkokäyttö muussa käytössä tai vaikka raaka-aineina ja mahdollistettu todellinen markkinaohjattu kiertotalous.

Ehkä mielenkiintoisin uudesta teollisesta vallankumouksesta seuraava kehitys on että Kierrätys mahdollistuu tehtäväksi ennennäkemättömällä tarkkuudella ja innovatiivisten kierrätysmenetelmien käyttö yleistyy markkinaehtoisesti. Mutta se onkin jo toinen aihe…

Lue lisää

Jatka lukemaan lisää Kierrätys 2.0 teemasta

Lue lisää vastuullisuudesta

Ajankohtaista-blogissamme on viimeisimmät uutisemme.

Lue lisää Saksan Industry 4.0 Strategiasta ja sen taustoista

Lue lisää Ratkaisuistamme

Lue lisää meistä


Rekisteröidy uutiskirjeen saajaksi

Please wait...

Thank you for signing up!