27.12.2016

Equipment manufacturers

Lisäarvoa kunnossapidon kautta!

“Koneen liikevaihdosta huollon ja palveluiden osuus kasvaa jatkuvasti ja on nyt jo 45 %” (Promaint 21.4.2015)

Hydrauliikka- ja voiteluöljyn kautta voidaan seurata tehokkaasti koneikkojen kuntoa. Tarjoamalla asiakkaalle kokonaispalvelun huoltosopimusten kautta voidaan ylläpitää jatkuvia asiakassuhteita ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Tarjoamme laitevalmistajille avaimet käteen etävalvonnan kokonaisratkaisun, joka mahdollistaa huomattavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Öljyn kunto on keskeisin indikaattorilaitteistojen käytöstä, joten seuraamalla älykkäästi öljynkunnossa tapahtuvia muutoksia, voidaan kunnossapitoa tehostaa.

Sulautettu etävalvonnan kokonaisratkaisu tarjoaa mahdollisuuksia kasvattaa omaa liiketoimintaa!

Parantamalla koneikkojen luotettavuutta ja käyttövarmuutta

Etävalvonnan kokonaisratkaisu on automatisoitu ja tarkkuudessaan ylivertainen, joka mahdollistaa koneikkojen käytettävyyden parantamisen. Vikaantumiseen voidaan puuttua ajoissa ja kustannustehokkaasti. Ongelmien ratkaisu on myös yksinkertaisempaa kun ne havaitaan ajoissa.

Uusien koneikkojen takuuongelmien selvittely on usein kallista ja aikaa vievää. Koneikkojen etävalvonnalla takuuongelmiin kulut pienenevät ja selvittely tehostuu.

Koneikon käyttäjälle yhä tarkempi tieto analyyseineen ja hälytysrajoineen tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa käyttöään koneikkojen käytettävyyttä silmällä pitäen.

Ratkaisevasti matalammat kunnossapitokustannukset ovat ylittämätön kilpailutekijä

Kunnossapidon tarkentuessa ja esimerkiksi turhien öljynvaihtojen jäädessä pois, koneikkojen vuosittaiset käyttökulut laskevat ja koneikkojen kilpailukyky markkinoilla paranee. Etävalvonnan kokonaisratkaisu tarjoaa mahdollisuuden säästöihin niin kunnossapidossa kuin käyttökustannuksissa.

Pienemmät huolto- ja käyttökustannukset näkyvät koneikkojen arvostuksessa ja antavat valmistajalle kilpailuedun, jota ei voida kopioida.

Modernit valvontajärjestelmät ovat tulevaisuudessa välttämättömiä

Tulevaisuudessa koneikkojen on keskusteltava ympäristönsä kanssa ja yksi modernin koneikon tunnusmerkki on että se antaa tietoja omasta kunnostaan ympäristölle. Etävalvonnan kokonaisratkaisu mahdollistaa sujuvan kommunikaation ympäristönsä kanssa.

Laitteiston pystyessä kommunikoimaan ympäristönsä kanssa, se antaa koko käyttöorganisaatiolle mahdollisuuden keskittyä omiin ydinosaamisalueisiinsa ja kunnossapidolle riittävän aikaikkunan reagoida kustannustehokkaasti ongelmiin.

Valmis palvelukonsepti tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan tavan luoda uutta liiketoimintaa

Uuden liiketoiminta-alueen valloittaminen on vaikeaa ja usein organisaation rakentaminen tarvittavine osaamispääomineen on haastavaa. Perinteisen kunnossapito ajattelun muuttuminen on väistämätöntä ja se tulee edellyttämään valtavasti uutta tietoa, osaamista ja teknisiä ratkaisuja.

Etävalvonnan kokonaisratkaisulla luodaan omalle kunnossapitoliiketoiminnalle lentävä lähtö tai jo valmista organisaatiota voidaan tehostaa merkittävästi. Valmis konsepti mahdollistaa osaamisen hyötykäytön nopeasti ja perusteisiin ei tarvitse investointeja.

Sulautettu etävalvonnan kokonaisratkaisu

Sulautettuun etävalvonta kokonaisratkaisuun kuuluu mm.

  • valvonta portaali
  • sensorit
  • yhteydet
  • vuosittain tehtävät öljynanalysointi palvelut
  • Käyttöönoton koulutus
  • Liiketoiminnan kehityspalvelut

Järjestelmä räätälöidään tukemaan laitevalmistajan omaa kunnossapidon palveluratkaisua. Tarvittaessa järjestelmä voidaan integroida myös käyttäjän omaan järjestelmään.


Lisätietoja ja yhteydenotot

Parhaimman ja asiakkaallemme tehokkaimman ratkaisun tarjoaa kokonaisratkaisu öljyleasing, jolla voidaan ottaa koko ratkaisukokonaisuutemme käyttöön tehokkaasti ja ilman intressiristiriitoja.

Lue lisää meistä

Lue lisää muista Ratkaisuistamme

Lue lisää ajankohtaisista teemoistamme

Mikäli etäseurantaratkaisut kiinnostavat teitä, ottakaa yhteyttä

Mikko Oksanen

puh. 0503086554

etunimi.sukunimi(a)fluidintelligence.fi