Puhtausluokituksista

Öljyn puhtauden merkitys käyttövarmuuteen ja tuottavuuteen Öljykohteissa käytettävän öljyn puhtaudella on erittäin tärkeä merkitys laitteistojen käyttövarmuuteen ja itse öljyn käyttöikään. Monissa eri ympäristöissä oleville kohteille on vaikea arvioida yleispäteviä puhtausnormeja ja usein lähinnä koneikkojen valmistajilla ja vaikkapa laakerivalmistajilla on antaa suositus käytettävän öljyn puhtaudelle. [Esimerkiksi] hydraulinesteen epäpuhtaudet aiheuttavat keskimäärin 80 % hydraulijärjestelmien käyttöhäiriöistä. Lähde: Standardi: Read more about Puhtausluokituksista[…]

ISO 55000 soveltaminen käytäntöön

Kunnossapidosta strategiseen Omaisuudenhallintaan Jo vuonna 2014 julkaistu ISO 55 000 omaisuudenhallinta standardisarja kiinnittää huomion kunnossapidon kasvavaan merkitykseen yrityksien omaisuudenhallinnassa. Standardin tavoitteena on kiinnittää yhä tarkempaa huomiota kokonaisuuksiin ja niihin vaikuttaviin osatekijöihin, joiden vaikutus on tähän asti jäänyt vähemmälle huomiolle. ISO 55000 teemoja ovat arvon tunnistaminen, pitkien elinkaarien vaikutus kokonaisuuteen, riskien tunnistaminen, riskien, kustannusten ja käytön Read more about ISO 55000 soveltaminen käytäntöön[…]

Etävalvonnan hyödyntäminen

Pyörivien öljykohteiden kunnonvalvonnan menetelmät vaativat huolellista harkintaa Optimaalisen kunnonvalvonnan aikataulu riippuu käytettävistä menetelmistä ja halutusta käyttövarmuusmarginaalista. Öljyä väliaineena hydrauliikoissa tai voitelussa käyttävissä koneissa kunnon valvonnan menetelmiä on useita. Näiden tehokkuus riippuu siitä mitä tarkkuutta halutaan valvoa ja miten menetelmää sovelletaan käytäntöön. Luonnollisesti vaurioiden kustannustehokas estäminen on tavoitteena mutta kaikissa tilanteissa, käytöstä tai muusta satunnaisesta syystä Read more about Etävalvonnan hyödyntäminen[…]