Päätöskaavio

Strateginen hankintaosaaminen

Öljyn käyttö edellyttää strategista hankintaosaamista Hankintaosaaminen on jokaisessa menestyvässä yrityksessä strategista osaamista. Hankintaosaaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan kahdella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin hankintaosaamisella on tietysti suora vaikutus yrityksen viimeiselle riville ja katteeseen. Usein kuulee sanottavan että jokainen säästetty euro on voittoa. Hankintaosaamiseen kuuluu kuitenkin myös toinen, vielä strategisempi ulottuvuus, nimittäin hankintojen välinen valinta, niiden keskinäisten vaikutussuhteiden todentaminen Read more about Strateginen hankintaosaaminen[…]

Transformation of Oil and Fluid Trade

Major oil and fluid providers are developing life-cycle services for their products Major players in oil and fluid chemical trade are increasingly developing Life-Cycle Services to meet the need for even more customer oriented business approach. The Life-Cycle management has different commercial titles but the concept remains all the same. The Life-Cycle management  is designed Read more about Transformation of Oil and Fluid Trade[…]

Moderni kunnossapito on strategista kehittämistä!

Kunnossapitostrategian toteuttamiseksi tarvitaan resursseja järjestelmien, osaamisen ja laitteiston sekä henkilöstö- sekä alihankinnan muodossa. Valittu strategia usein lukitsee tiettyjen menetelmien käytön ja määrätyn kustannustason. Lopulta mikäli resurssien allokointi – käytännön osaaminen, henkilöstö tai tarvittavat työkalut – eivät vastaa strategian vaatimuksia, joudutaan ylipääsemättömiin ongelmiin. Kunnossapidon strategia ja sen vaatimukset Kaikille järjestelmille ja ekosysteemeille on tunnusomaista jatkuva uudistuminen Read more about Moderni kunnossapito on strategista kehittämistä![…]

ChL liiketoimintamalli mahdollistaa kestävän resurssien säästön!

ChL liiketoimintamallia on menestyksekkäästi sovellettu maailmalla jo monissa kohteissa. Malli on Yhdistyneiden Kansakuntien Teollisen Kehityksen Järjestö – UNIDO mukaan seuraava kehitysaskel resurssitehokkaan talouden luomisesta. Kemikaalien vuokraus antaa osapuolilla mahdollisuuden keskittyä ydinosaamisen, luo win-win suhteen osapuolien välille ja mahdollistaa taloudellisesti kestävän ja ympäristön huomioivan resurssien käytön. Lue lisää aiheesta YK:n sivuilta http://www.unido.org/chemical-leasing.html